Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Caroline Berntsen, Matutvalget i Spire

Caroline Berntsen, Matutvalget i Spire
1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Spires vårkampanje ønsker økt oppmerksomhet på hvordan klimaendringer er med å svekke kvinners levekår sosialt og økonomisk ytterligere, og hvor viktige småbrukerkvinner i det globale sør er for verdens matsikkerhet. (KRONIKK) En rekke studier de siste årene har påpekt forskjeller mellom kjønn når det kommer til effekten av klimaendringene....