Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Hilde Firman Fjellså

Hilde Firman Fjellså
8 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
På rettens siste dag var det tid for replikkutveksling. Saksøker fikk først muligheten til å presisere eller tilbakevise ting regjeringsadvokaten hadde sagt i sitt hovedinnlegg. Deretter ble ordet gitt til en duplikk for å kommentere replikken. Det er ikke meningen at hele saken skal oppsummeres i denne replikkutvekslingen. Advokat Cathrine...
Tirsdagen startet med en gjennomgang av det regjeringsadvokaten kaller fakta i saken. Formålet med dette var å vise at staten gjør alt den kan av tiltak for å ivareta miljøet, som jo er det staten mener er det eneste de er forpliktet til etter grunnlovens § 112. Og her kommer et...
Det var regjeringsadvokatens tur til å holde sitt hovedinnlegg i klimarettssaken mandag. Denne gjennomgangen av forrige ukes forhandlinger kan være nyttig som bakgrunn. – Vedtaket (om utvinningstillatelser) er gyldig fordi det er truffet i henhold til norsk lov, og fordi det ikke er i strid med grunnloven §112, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted....
For de som ikke har tid til å følge hvert minutt av klimasøksmålet i Oslo tingrett, har vi her laget en oppsummering av rettens første uke. Oppsummeringen er basert på de daglige tekstene fra retten. Rettsaken startet på tirsdag med begge siders innledningsforedrag. Saksøkernes hovedplan er å overbevise tingretten om at Grunnlovens...
Saksøkernes Plan A er å overbevise tingretten om at Grunnlovens §112 kan gjøre vedtakene om utslippstillatelse i 23. konsesjonsrunde ugyldig. Dette fordi saksøker mener at §112 inneholder en grense for hva som er lov å gjøre til skade for miljøet og at denne grensen er brutt gjennom tildelingen. Dette er...
På rettens tredje dag gikk miljøorganisasjonenes advokater dypt inn i spørsmålet om Grunnloven kan brukes til å stoppe 23. konsesjonsrunde. Advokat Cathrine Hambro argumenterte sterkt mot påstanden fra regjeringsadvokat Fredrik Sejersted om at Stortinget aldri hadde kommet til å vedta grunnlovens §112 med de rettighetene miljøorganisasjonene mener ligger i...
Klimarettsakens andre dag stod i klimaforskningen og samfunnsøkonomiens tegn. Dagen var satt av til bevisførsel, og bevisene de saksøkende miljøorganisasjonene ville vise fram var ekspertvitneforklaringer. Temaet i vitneforklaringene var klimaendringer, miljøskader og lønnsomhet i oljeutvinning. Dommer Hugo Abelseth stilte en rekke oppfølgingsspørsmål til vitnene gjennom dagen, mens regjeringsadvokaten avsto...
Klimarettssaken vil gi svar på hva Oslo tingrett mener hva grunnlovens § 112 egentlig innebærer. Er det slik som saksøkerne hevder, at den kan gi forbud mot klimaskadelige vedtak, eller har Sejersted rett i at paragrafen kun gir en tiltaksplikt for myndighetene til å gjøre generelle miljøtiltak? I Oslo...