Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Kjersti Kildahl

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Kjersti Kildahl er kommunikasjonsrådgjevar i NIBIO.
Mindre mangfald betyr auka sårbarheit. Dette blir forsterka av at den globale matproduksjonen er tufta på stadig færre plantesortar og husdyrrasar. – Til saman rokkar desse faktorane ved sjølve grunnlaget for matsikkerheit, seier generalsekretær i FNs mat og landbruksorganisasjon FAO, José Graziano da Silva, i ei pressemelding. Han uttaler seg i...