Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Martin Eggen, Naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening

Martin Eggen, Naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening
2 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Martin Eggen: – At jakt forsterker naturkrisa, er helt uakseptabelt og svekker den allmenne aksepten for jakt. 
I anledning verdens våtmarksdag 2. februar leverte Ramsarkonvensjonens generalsekretær Martha Rojas Urregoen en sjeldent klar beskjed: Naturen er nå så truet at ingen mennesker kan la være å handle. Naturkrisen angår oss alle på en personlig og gjennomgripende måte. Ramsarkonvensjonen har arbeidet for bevaring og bærekraftig bruk av verdens våtmarker...