Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Redaksjonen

Redaksjonen
2271 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
De sultestreikende vil ta til seg næring i en uke for å gi den tyske kansleren Olaf Scholz tid til å møtes.
Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 4,7 prosent i 2023. Sektorene som bidro mest til reduksjonen var veitrafikk, industri og olje- og gassutvinning. Klimagassutslippet i Norge var på 46,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2023, en nedgang på 2,3 millioner tonn. – Klimatiltak i veitrafikk og...
Kråkebolle.
«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan og foreslå tiltak for å systematisk restaurere norsk tareskog langs kysten for å bedre det marine miljø.»
Den store artsjakten kalles folkeforskning (Citizen Science), og skal bidra til å ta vare på mangfoldet av planter, sopp og dyr.
Road.
"Det burde ikke være nødvendig å si det, men søppel skal i søppelkassa, ikke i grøfta".
Karoline Andaur.
– Ødelegger Norges omdømme som en ansvarlig og stolt havnasjon, sier Karoline Andaur i WWF.
"Norge er i dette henseende en aktiv bidragsyter til tørke og matmangel, og saboterer livsgrunnlaget ikke bare til Zambias barn, men på lengre sikt også våre barn".
David Tong. Mia Chamberlain.
Alle de undersøkte oljeselskapene driver med grønnvasking, lobbyvirksomhet mot klimatiltak og annen manøvrering for å undergrave energiomstillingen, skriver organisasjonen bak rapporten.
Myr. Bernt Rostad.
Kartleggingsområdene skal undersøkes for 111 ulike naturtyper. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge.
– Dyrevernalliansen og 30.000 mennesker forventer at regjeringen avvikler kverning av levende kyllinger, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.