Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk

SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk
2 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
  PODKAST: Land havner i gjeldskriser igjen og igjen, og en av grunnene er at det ofte er lite åpenhet rundt lånene som blir gitt.  Bankene har kommet med tiltak som skal sikre mer åpenhet, men det er noen punkter som lugger litt: Når lån kan tas opp og gis helt...
PODKAST: Når stater er i store betalingsvansker kan IMF komme til unnsetning med lån, men hvordan påvirker IMF-lånene hverdagen til folk flest? Og hva gjør egentlig hyppigheten av slike bailouts med ansvarligheten til långivere? I denne episoden av Gjeldsbrevet hører vi eksperter fra IMF, FN og Jubilee Debt Campaign UK snakke om bailouts og moral...