Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: aker offshore wind

"Havvind er en avgjørende del av alle scenarier for hvordan dette skal løses, en avgjørende del av en ny klimaøkonomi" (Ingrid Lomelde).