Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: andelslandbruk

I tillegg har fire gårder et pauseår. Det er flest andelslandbruk i Trøndelag og Akershus, med Vestfold, Buskerud, Rogaland og Østfold like bak. Tallene kommer fra Andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge som samler inn statistikk hvert år, og årsrapporten for 2018 er nå publisert. Målt i personer som gjennom andelslandbrukene har anledning...
Moldinteressa blømer. Utanfor landbruket. (KRONIKK) I tida etter Jordboka kom i fjor haust har eg reist land og strand med foredrag og møtt veldig mange menneske med brennande engasjement både for å verna om molda og for trygg, lokal mat. Mold som tema har stort sett trekt fulle hus over alt. Eg...