- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I tillegg har fire gårder et pauseår. Det er flest andelslandbruk i Trøndelag og Akershus, med Vestfold, Buskerud, Rogaland og Østfold like bak.

Tallene kommer fra Andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge som samler inn statistikk hvert år, og årsrapporten for 2018 er nå publisert.

Klikk på kartet og kom til side med alle andelsgårdene.

Målt i personer som gjennom andelslandbrukene har anledning til å dyrke og spise egen, lokalprodusert mat, er tallet nå oppe i nesten 9.500. Brukerne er organisert på litt forskjellig vis: det finnes enkeltandeler som det deles på, det er familieandeler, skoleklasser, barnehager, og også restaurantgjester som telles via en restaurant.

Michelin-restaurant som bruker andelsgården Skjølberg Søndre

Et eksempel på sistnevnte er gården Skjølberg Søndre som har solgt til Credo i Trondheim, en restaurant som i år fikk tildelt en Michelin-stjerne. Der fortelles det om et svært tett samarbeid mellom gård og restaurant. Grønnsaker fra Skjølberg Søndre utgjør hoveddelen av råvarene som brukes gjennom hele året på denne restauranten, og det er beregnet at omlag 1500 mennesker spiser av denne andelen.

Ifølge Økologisk Norge kan flesteparten av andelslandbrukene kategoriseres som «bondestyrte» andelslandbruk. Disse er gjerne enkeltmannsforetak, mens virksomhetene som bærer preg av å være mer forbrukerstyrte som regel er samvirkeforetak. Ni av de registrerte hadde en annen form for organisering.

Andelslandbruk dyrkes i hovedsak økologisk

Selv om ikke alle brukene er sertifisert som økologiske, oppgir de aller fleste andelslandbrukene at de produserer uten bruk av kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Årsakene til manglende sertifisering hos noen ser ut til å være at mange har mindre produksjoner, og at sertifisering ikke blir sett på som hensiktsmessig. Men flere har signalisert at de ønsker å sertifisere seg på sikt.

Av 72 gårder (på 77 andelslandbruk, siden noen er flergårdssamarbeid) som hadde produksjon som var involvert i et andelslandbruk i 2018, var det 39 produksjoner som var sertifisert økologisk (noen av disse hadde i tillegg Demeter-sertifisering), og 6 var i karensperiode. 45 av produksjonene var dermed enten sertifisert eller i karens, mens 31 produksjoner ikke var sertifisert.

På gårdene dyrkes det mest grønnsaker, potet, urter og bær, mens noen også har forskjellige kjøttandeler, egg, mel og honning.


 

- Annonse -