Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: balkan

Kraftverkene slapp ut 2,5 ganger mer svoveldioksid enn det som tilsammen kom fra EUs 221 øvrige kullkraftverk.