Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: batteribåt

Sammenlignet med en konvensjonell ferge sparer dette CO2-utslipp tilsvarende 3400 nye bensinbiler, opplyser Enova som støtter klimaprosjektet med i overkant av 31 millioner kroner. – Da vi inngikk kontrakten med Statens Vegvesen om sambandet i 2014, var det strenge miljøkrav, men teknologien var ikke moden nok for elektrisk drift. Nå...
Den nye miljøbåten erstatter den gamle miljøbåten "Pelikan". Denne båten har i løpet av 30 års drift plukket opp omlag 1500 tonn (1,5 millioner kg) søppel og drivgods fra havna, opplyser Oslo Havn. På sikt er målet til Oslo Havn å bli utslippsfri og bli en foregangshavn for utslippsfrie løsninger. Den...