Illustrasjon: Gøran Bolsøy.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Den nye miljøbåten erstatter den gamle miljøbåten «Pelikan». Denne båten har i løpet av 30 års drift plukket opp omlag 1500 tonn (1,5 millioner kg) søppel og drivgods fra havna, opplyser Oslo Havn.

På sikt er målet til Oslo Havn å bli utslippsfri og bli en foregangshavn for utslippsfrie løsninger.

Den nye miljøbåten blir 12 meter lang og 7,5 meter bred og bygges i aluminium. Hydraulisk opptakskurv i baugen skal effektivt kunne plukke søppel fra sjøen. Båten får to kraner; en dekkskran med gripefunksjon på den ene siden samt en dekkskran for å løfte tyngre gjenstander på den andre siden. Båten vil drives av to elektriske fremdriftsmotorer og fire elektriske sidepropeller, som skal sørge for at den enkelt kan manøvrere langs kaiene og plukke søppel i strandsonen og i vanskelige tilgjengelige områder.

– Oslo havns nye el-miljøbåt skal holde fjorden fri for søppel. Nullutslippsfartøy er havnas førstevalg, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen. Foto: Tine Poppe.

Full arbeidsmodus i 4-5 timer, fullades på 2

Prisen på båten er 23 millioner kroner. Produsenten Grovfjord Mek. Verksted har tidligere bygget verdens første fullelektriske oppdrettsbåt.

Den nye båten til Oslo Havn har 550kw batterier som sørger for at den kan være i full arbeidsmodus i fire til fem timer. Det tar to timer å lade batteriene. I tillegg har fartøyet solcellepaneler som gir strøm til navigasjonsinstrumenteringen om bord.

– Den nye elektriske båten skal bidra til å holde havna ren og fri for søppel, uten selv å forurense luften. Båten vil også sørge for en sikker farled for alle skip og småbåter som ferdes i fjorden, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen, i en pressemelding.

Illustrasjon: Gøran Bolsøy.

– Fjær i hatten

– At Oslo Havn velger oss til å bygge den nye batterielektriske miljøbåten, er en fjær i hatten for oss. Dette viser at vår strategiske satsing på å bygge opp kompetanse på batterielektriske fartøy har vært riktig og begynner å bære frukter, sier Bård Meek-Hansen, daglig leder i Grovfjord Mek. Verksted.

– Vi ser virkelig frem til å samarbeide med Oslo Havn i utviklingen av den nye miljøbåten som blir, etter hva vi vet, en av de første i sitt slag i verden, sier Meek-Hansen.

Fasingen over til nullutslippsløsninger i Oslo Havn har pågått en tid. De fleste av bilene til selskapet er elektriske, og i 2018 gikk man over til biodrivstoff på havnas båter og de gjenværende dieselbilene. Tiltakene reduserte CO2-utslippene med 150 tonn i året, opplyser selskapet.


 

- Annonse -