Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: belønningsordningen

Det skjer blant annet ved at veksten i personbiltrafikken dempes at og at antallet kollektivreiser økes på bekostning av reiser med personbil. Kristiansand fikk i årene 2013-2016 350 millioner kroner fra Staten gjennom denne ordningen. Nå er en ny søknad godkjent, og for de tre neste tre årene skal byen få...