Kristiansand får nye 300 millioner for å la transportveksten være grønn

Den statlige Belønningsordningen, administrert av Samferdselsdepartementet, skal bidra til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene.

Det skjer blant annet ved at veksten i personbiltrafikken dempes at og at antallet kollektivreiser økes på bekostning av reiser med personbil.

Kristiansand fikk i årene 2013-2016 350 millioner kroner fra Staten gjennom denne ordningen.

Nå er en ny søknad godkjent, og for de tre neste tre årene skal byen få 300 millioner friske kroner, fordelt på 120 millioner i 2017 og 90 millioner i både 2018 og 2019.

– Det er viktig at Kristiansand fortsetter å jobbe for bedre fremkommelighet i byen. Det er derfor gledelig at Kristiansand har signet en treårig avtale på til sammen 300 millioner kroner innenfor Belønningsordningen. Dette vil bidra til at veksten i persontransporten kan tas ved at flere reiser med kollektivtransport, sykler eller går, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding mandag 10. juli.

Mål: Personbiltrafikken gjennom bomstasjonene skal ikke øke

 

Gang- og sykkelvegnettet i Kristiansand skal utbygges videre, og busstilbudet skal opprettholdes og forbedres.

Målet i den nye belønningsavtalen med Kristiansand er at kollektivtilbudet skal bli så bra at personbiltrafikken gjennom bomstasjonene ikke skal øke, heter det i meldingen fra Samferdselsdepartementet.


Foto: Vest-Agder fylkeskommune

- Annonse -