Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: benedikte nes

"En ny regjering har fortsatt sjansen til å ta inn over seg det selvfølgelige, at naturens tålegrense må være rammen for all politikk."