Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: benedikte nes

"En ny regjering har fortsatt sjansen til å ta inn over seg det selvfølgelige, at naturens tålegrense må være rammen for all politikk."