Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: BKK

"Dette er bare en begynnelse for hurtig elbåtlading og kureringen av rekkeviddeangst" (Leif A. Stavøstrand)
Pengene går til fire prosjekter som skal utvikle utslippsfri teknologi innen hydrogenbasert transport, og bygg- og anleggsvirksomhet. Støtten gis gjennom PILOT-E, som er en felles samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Målet for PILOT-E er å få frem nye, innovative ideer og bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi, melder Enova. –...