Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: blåskjellanlegg

Store mengder tauverk, kjetting og blåser blir nå ryddet og levert på godkjente avfallsmottak. All biomasse, i hovedsak blåskjellrester, blir værende i sjøen.