Blåskjellanleggene har stått i sjøen uten eiere og tilsyn i flere år – og utgjør skjulte farer for både skipstrafikk og miljø. Kystverket leder nå et opprenskingstokt på Vestlandet for å fjerne mange av disse. Foto: eSEA Marine.

Kystverket rydder for tiden opp i forlatte blåskjellanlegg fra fjordene i Vestland fylke. 7,5 tonn marint søppel er hittil tatt opp fra sjøen.

Anleggene er forlatt av konkursrammede eiere og har stått i sjøen i lang tid, og utgjør en sikkerhetsrisiko for både skipstrafikk, fritidsbåter, miljø og fiskeri. Store mengder tauverk, kjetting og blåser blir nå ryddet og levert på godkjente avfallsmottak. All biomasse, i hovedsak blåskjellrester, blir værende i sjøen, rapporterer Kystverket.

Fant langt mer enn kartleggingen tilsa

I tillegg til miljøaspektet ved de forlatte anleggene, skjer opprydningen fordi de utgjør en sikkerhetsrisiko, og fordi de kan bli til hinder for framkommeligheten. Ved å fjerne dem unngår man at de driver ut i skipsleia, hvor det går nyttetrafikk og fritidsbåter.

– Gjennom dette prosjektet får vi fjernet mye marin forsøpling og forurensning som ikke synes fra overflaten. Det er også funnet langt mer enn hva det kartleggingen som ble foretatt i vår skulle tilsi, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.

Bakgrunnen for at det finnes eierløse blåskjellanlegg er at det skjedde en feilslått satsing på oppdrett av blåskjell rundt årtusenskiftet, ifølge Kystverket. Selskapene som en gang eide anleggene er slettet fra Brønnøysundregisteret og det finnes ingen konkursbo med midler til opprydning, opplyser organisasjonen.

Korona-finansiert prosjekt

– Vi jobber nå med å fjerne en rekke av disse eierløse anleggene. Kystverket og Fiskeridirektoratet har tidligere kjørt liknende opprenskningstokt som det vi gjennomfører i år, sier Andreassen i pressemeldingen.

Prosjektet er finansiert ved hjelp av korona-midler, for å styrke av aktiviteten i bygg- og anleggssektoren samtidig som en får utført viktige tiltak. Kystverket leder prosjektet, og har leid inn firmaet eSEA Marine som har spesialisert seg på opprydning i havet og som står for selve operasjonen på Vestlandet.

Her rydder Kystverket eierløse blåskjellanlegg i perioden oktober-desember:

Eikeland – Sveio kommune 

Kvannskjæret – Kinn kommune

Menes – Sogndal kommune

Skarsvågen utenfor Bergen – Alver kommune

Indrekommana – Vik kommune

Lindetoneset utenfor Bergen – Alver kommune

Hamnen – Hardangerfjorden, Ullensvang kommune

Furevikklubben – Hardangerfjorden, Ullensvang kommune


 

- Annonse -