Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: broen til framtiden

IPCC-rapport, Årets klimatale, XR-aksjoner og Broen til framtiden. Uke 14 står i klimaets tegn.
Det er ennå ikke satt ny nøyaktig dato.
"Jeg antar at du da vil se på Stortingsvalget 2021 enda mer som et klimavalg, og ergo et industrivalg og et investeringsvalg", skriver Andrew P. Kroglund i denne kronikken.