Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: byrådet

Miljømålene i Oslos byrådserklæring blir så godt mottatt av Naturvernforbundet at de ber om at regjeringen og andre byer følger etter. Byrådsplattformen er et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, MDG og SV, og den ble lagt fram i dag. Et av hovedmålene er at Oslo skal være en nullutslippsby innen 2030, og...