Byrådsplattformen for Oslo ble lagt fram tirsdag. Fra v. Lan Marie Berg (MDG) og Raymond Johansen (Ap). Foto: Skjermdump, NRK Dagsrevyen.

Miljømålene i Oslos byrådserklæring blir så godt mottatt av Naturvernforbundet at de ber om at regjeringen og andre byer følger etter.

Byrådsplattformen er et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, MDG og SV, og den ble lagt fram i dag. Et av hovedmålene er at Oslo skal være en nullutslippsby innen 2030, og i så fall trolig blir verdens første storby som når et slikt mål.

Du kan lese hele erklæringen her.

Selv om det etterlyses flere detaljer for hvordan byrådet skal følge opp ambisjonene på miljøsiden, er Silje Ask Lundberg og Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet foreløpig fulle av lovord.

– Det er spennende at Oslo kommune har mål om å halvere utslipp innen 2023 sammenliknet med 2009. Det er også banebrytende at byrådet tenker på «indirekte utslipp» utenfor Oslo og vil sette et konkret mål for å redusere disse, samtidig som det er flere ambisiøse planer når det gjelder naturvern, transport, og grønnere arbeidsplasser og en mer miljøvennlig hverdag. Hvis Oslo utvikler detaljene for og gjennomfører dette vil det være et positivt eksempel til regjeringen, andre norske byer og byer over hele verden, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

«Framtidsrettet naturvern»

– Byrådserklæringen sier at «Oslomarka skal være et pionerområde for restaurering til villere natur, der myr restaureres og skogsdriften legges om for å få tilbake variert, artsrik og fleraldret skog». Dette er framtidsrettet naturvern. Det holder ikke lenger å verne natur – vi må starte gjenoppbyggingen av naturverdier, selvsagt i tillegg til å ta vare på det som er, sier Gjermund Andersen, leder i Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA).

NOA har laget en lang liste over tiltak som de er fornøyde med i plattformen. Blant annet er forbundet særdeles fornøyde med at arbeidet med å restaurere og øke mengden natur i byen, i marka, på øyene og i fjorden, skal styrkes. Vern av viktige korridorer for biologisk mangfold i Nordmarka, og bruke handlingsrommet i Markaforskriften til å prioritere friluftsliv og natur foran skogsdrift, trekkes også fram.

– Den grønneste erklæringen noensinne

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG), sa på pressekonferansen at dagens erklæring trolig er den grønneste erklæringen for en by som er lagt fram noe sted.

– Vi skal gjøre det som trengs for at Oslo skal være en nullutslippsby i 2030, sa Berg.

Dyrere parkering i Oslo, og høyere bompenger, er et par av tiltakene som er foreslått. Nivået som bompengesatsene ligger på nå, har ikke gitt den reduksjonen i biltrafikken som var ønsket, ifølge byrådsleder Raymond Johansen.

Vil teste ut sone med kun utslippsfrie biler

På transportsektoren inneholder erklæringen flere punkter som kan karakteriseres som ambisiøse. Et av dem er at biltrafikken i Oslo skal reduseres med en tredjedel innen 2030 og 20 prosent innen 2023. I tillegg er det et mål om at det i en pilotmiljøsone allerede i løpet av 2020 kun skal være tillatt med utslippsfrie privatbiler, og fra 2023 lette varebiler. Dette hviler i så fall på om staten sier ja til en søknad om å etablere en slik sone, innenfor Bilfritt byliv-området.

En ny støtteordning skal prøves ut – innbyggere skal få anledning til å bytte inn bilen mot for eksempel kollektivreiser, bildeling eller elvaresykkel. I kollektivtrafikken skal det komme på plass flere tusen nye ukentlige avganger på  både buss, t-bane og trikk, og gjennomføringen av Oslos sykkelplan skal fremskyndes.


- Annonse -
Vil du annonsere her?