Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: cChallenge

Hele Norge inviteres til å bli med i prosjektet #30dagerformiljøet, en klimamobilisering "som skal drives fram av folks historier". Det skjer i september når OBOS tar i bruk det forskningsbaserte verktøyet cCHALLENGE, som er utviklet av professor Karen O’Brien ved Universitetet i Oslo. I en pressemelding skriver OBOS at til forskjell...