Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: CEE Bankwatch Network

Kraftverkene slapp ut 2,5 ganger mer svoveldioksid enn det som tilsammen kom fra EUs 221 øvrige kullkraftverk.