Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: Centre for Research on Energy and Clean Air

Kraftverkene slapp ut 2,5 ganger mer svoveldioksid enn det som tilsammen kom fra EUs 221 øvrige kullkraftverk.