Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: Climate Action 100+

Selskapet ønsker likevel ikke å ta ansvaret for sine klimagassutslipp som skjer via kundene, kun utslippene fra egen produksjonsvirksomhet. Dette til forskjell fra Shell som har sagt at de vil ta ansvar for alle sine utslipp, også det kundene slipper ut når de brenner av selskapets oljeprodukter. Styret i Equinor...