Konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre. Foto: Wikimedia Commons.

Selskapet ønsker likevel ikke å ta ansvaret for sine klimagassutslipp som skjer via kundene, kun utslippene fra egen produksjonsvirksomhet.

Dette til forskjell fra Shell som har sagt at de vil ta ansvar for alle sine utslipp, også det kundene slipper ut når de brenner av selskapets oljeprodukter. Styret i Equinor anbefaler generalforsamlingen om ikke å følge Shells eksempel.

E24 skriver at det er den grønne aksjonærgruppen «Follow This» som i en resolusjon har foreslått at Equinors klimamål bør inkludere kundenes klimagassutslipp ved bruk av oljen og gassen som selskapet produserer. «Follow This»-aksjonærene har eierandeler i Shell, BP, ExxonMobil, Chevron og Equinor, og kravet deres er at selskapene skal ha målsettinger som er i tråd med Parisavtalen.

Gjennom systemet som kalles «Scope 3» blir CO2-avtrykket langs hele verdikjeden – også hos sluttbrukerne – målt.

Equinor uttaler at det vil utforske hvordan man via dette systemet kan få ned avtrykket. Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen sier til E24 at de vil rapportere anslag på samlet utslippsintensitet inkludert sluttbrukernes forbruk, og se om det er ytterligere måter man kan drive dekarboniseringen av samfunnet på.

– Men vi kan ikke ta ansvaret for utslipp som vi ikke styrer. Det er det de som gjør de utslippene som må gjøre.

Stresstester porteføljen

Equinor gjennomfører stresstesting av porteføljen sin mot scenarier utarbeidet av IEA. Dette inkluderer i dag et to-gradersscenario.

– Vi sier at vi fra i år vil vurdere vår portefølje og nye materielle prosjekter opp mot et scenario for godt under 2 grader, og når det finnes et slik slikt scenario med prisforutsetninger så vil vi inkludere det i den stresstestingen vi i dag gjør, skriver Bård Glad Pedersen i en e-post til Naturpress.

Vil belønne ledere som oppnår klimamål

I pressemeldingen som Equinor har publisert i dag sier selskapet at «å levere på klima er en kritisk prestasjonsindikator i Equinor og en del av grunnlaget for beregning av lederlønn.»

– Allerede i dag er det en kobling mellom klimamål og lederlønninger i Equinor. Vi vil styrke denne koblingen, og ønsker at den skal omfatte flere ledere og ansatte generelt. Vi har ikke tatt stilling til hvordan dette skal gjøres, og for ansatte vil dette også være gjenstand for dialog med tillitsvalgte, sier Glad Pedersen.

– Når nye mål er definert i 2020 vil Equinor styrke koblingen mellom klimarelaterte mål og lønnen til toppledere og ansatte ytterligere.

Skal gjennomgå sine medlemskap, men lover ikke at API ryker ut

Equinor er medlem i bransjeorganisasjonen API, American Petroleum Institute, som driver lobbyvirksomhet for olje- og gassindustrien. Ifølge kampanjenettverket Behind the Logos bruker API årlig rundt 65 millioner USD på dette. Anklagene går på at API har brukt penger på å forsøke å hindre klimatiltak, og for å jobbe for at oljevennlige politikere når opp i valg.

Equinor skriver at selskapet fremmer åpenhet og samarbeid, og anerkjenner viktigheten av å sikre at medlemskap i relevante bransjeorganisasjoner ikke undergraver selskapets støtte til målene i Parisavtalen. Equinor vil gjennomgå medlemskap i bransjeorganisasjoner som har en aktiv holdning til klima og energipolitikk, heter det.

– Vi vil publisere utfallet av denne gjennomgangen og eventuelle aksjoner som følge av denne i første kvartal 2020. Jeg ønsker ikke nå å spekulere i utfall av denne gjennomgangen for noen organisasjoner. Vi argumenterer i dag for vårt syn på klima og til støtte til Paris-avtalen også i API, sier Bård Glad Pedersen.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?