Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: cruiseskip

Av disse pengene går 50 millioner kroner til Bergen Havn. Landstrømanleggene i Bergen blir etablert ved cruisekaiene på Skolten og Bontelabo, og skal kunne levere strøm til tre skip samtidig. – Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for maritim næring er landstrøm et viktig steg i retning av utslippsfri...
Cruiseskipene som ligger til kai i Kristiansand og er tilkoblet landstrøm, får fjernet alle utslipp til luft som tidligere skrev seg fra skipenes fossildrevne aggregater. Kristiansand har mottatt midler fra EU til bygging av landstrømanlegget. EU har programfestet at de største havnene skal ha landstrømanlegg fra 2025. – Vi tror at...