Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: David R. Boyd

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø kommer til Norge for å undersøke hvordan vi tar vare på menneskerettighetene på miljøområdet. FNs har utarbeidet 16 prinsipper som viser hvordan menneskerettigheter og miljø henger sammen. Klima- og miljødepartementet beskriver det slik: "Menneskerettigheter og miljø henger sammen. Retten til liv og helse, mat, vann og...