Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Menneskerettigheter knyttet til miljø: FN-spesialrapportør skal sjekke om Norge har alt på stell

FNs spesialrapportør David R. Boyd. Skjermdump FN-video.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø kommer til Norge for å undersøke hvordan vi tar vare på menneskerettighetene på miljøområdet.

FNs har utarbeidet 16 prinsipper som viser hvordan menneskerettigheter og miljø henger sammen.

Klima- og miljødepartementet beskriver det slik:

«Menneskerettigheter og miljø henger sammen. Retten til liv og helse, mat, vann og bolig, kultur og utvikling og urfolks rettigheter er vanskelig å oppfylle uten et trygt, rent, sunt og bærekraftig miljø.  Retten til fritt å kunne si sin mening og organisere seg, ta utdanning, få informasjon, påvirke og klage over beslutninger kan brukes til å beskytte miljøet og urfolks rettigheter.»

Til høsten kommer altså spesialrapportøren som heter heter David R. Boyd og er fra Canada, til Norge for å sjekke om vi etterlever prinsippene. Landbesøk som dette til Norge er en av spesialrapportørens mandater.

Tidspunktet er 12.-23. september, og han har lagt ut informasjon om besøket på sine nettsider, der han oppfordrer til å komme med innspill innen 31. juli.

Kan komme med løsningsforslag

Ifølge KLD vil spesialrapportøren møte myndigheter, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og virksomheter når han kommer til Norge. Der vi måtte ha utfordringer med å beskytte miljøet og oppfylle menneskerettighetene vil han komme med anbefalinger til løsninger, heter det.

Klima- og miljødepartementet har hovedansvar for besøket og møtene med myndighetene.  Spesialrapportøren vil selv organisere møtene med andre enn myndighetene.

FN har mange spesialrapportører

David R. Boyd er oppnevnt av FNs Menneskerettsråd, og han er en av mange spesialrapportører oppnevnt av FN. De skal bidra til kunnskap om hva menneskerettighetene innebærer og hvordan de gjennomføres i praksis. Norge har gitt alle FNs spesialrapportører en stående invitasjon til å besøke Norge.


 

- Annonse -