Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: Deese

Deese var en av presidentens nærmeste rådgivere i årene 2009 til 2016. Han er nå i Oslo og var en av foredragsholderne på Zerokonferansens første dag, og var også en av deltakerne i en av paneldebattene. Han kom blant annet inn på USAs varslede uttrekking fra Parisavtalen. – Det er pinlig...