Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Den alternative fredsprisen

"De mobiliserer aktivt lokalsamfunnene i å kreve sine rettigheter, ved å være endringsagenter der myndighetene kommer til kort."