Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

Ungdommer har klaget inn samtlige EU-land pluss Norge, Storbritannia, Sveits, Russland og Tyrkia.
– Den norske stats passive holdning til klimaendringene fratar meg troen på framtiden. (Mia Chamberlain)