Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, Frankrike. Foto: Simon / Lisens: CC BY NC ND 2.0.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

(NTB-AFP-Reuters | Kjetil F. Aasmundsson) Seks portugisiske ungdommer mot 32 europeiske land. I dag starter behandlingen av det som blir kalt en enestående sak i Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Ungdommene har klaget inn samtlige EU-land pluss Norge, Storbritannia, Sveits, Russland og Tyrkia til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) og anklager dem for manglende klimahandling – og med det, menneskerettighetsbrudd.

Det er den største klimasaken som noen gang blir behandlet av EMD. Ungdommenes seks advokater møter over 80 av de innklagede landenes advokater. Behandlingen er enestående i sin skala, mener Global Legal Action Network (GLAN), som hjelper ungdommene i saken.

De seks saksøkerne fra Portugal er Cláudia Agostinho (21), Catarina Mota (20), Martim Agostinho (17), Sofia Oliveira (15), André Oliveira (12), og Mariana Agostinho (8).

En talsperson for saksøkerne, Alison Macdonald, sier ifølge avisen The Guardian:

«Denne saken er om de unge. Den er om de menneskene som betaler prisen for at ikke landene klarer å håndtere klimakrisen. Den er om de lidelsene de vil påføres i sin levetid, dersom ikke statene lever opp til sitt ansvar».

Anklagen fra saksøkerne består mer presist i at klimapolitikken til landene er for svak til å kunne oppfylle Parisavtalen, der målsettingen er å redusere klimagassutslippene med minst 50% innen 2030.

Avgjørelse til våren

En avgjørelse er ventet i første halvår av 2024. Dersom ungdommene vinner fram, vil det legge føringer for landenes nasjonale domstoler, som da vil ha et grunnlag til å pålegge myndighetene å kutte klimagassutslipp raskere.

Norge har opp gjennom årene blitt innklagd for EMD om lag 2.200 ganger, og 67 ganger har sakene blitt tatt opp til behandling i domstolen. Ifølge NIM (Norges institusjon for menneskerettigheter) er disse tallene forholdsvis lave sammenlignet med de fleste andre stater.

De fleste sakene mot Norge har handlet om retten til rettferdig rettergang. For øvrig har det ofte handlet om ytringsfrihet og retten til familieliv, ifølge NIM.

I 2021 mottok domstolen 117 klager mot Norge.

I saken om sviktende klimapolitikk fra de nevnte landene har Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) i Norge søkt om å få være partshjelp for de portugisiske ungdommene.

brevet til domstolen gir BKA sin støtte til saksøkerne. BKA peker på at Norge på villedende vis prøver å skille mellom klimapolitikk og oljepolitikk, og å holde sin oljeproduksjon og oljeeksport unna søkelyset.

(©NTB)


- Annonse -