Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: den store artsjakten

Den store artsjakten kalles folkeforskning (Citizen Science), og skal bidra til å ta vare på mangfoldet av planter, sopp og dyr.