Barn kan delta i artsjakten, men må få sine artsfunn registrert av voksne. Ill.foto: Alan Rodriguez, Unsplash.

Alle kan gå på artsjakt, alene eller sammen med andre, er Sabimas entusiastiske utrop.

Miljøorganisasjonen Sabima og de biologiske foreningene som er under paraplyen til Sabima, arrangerer Den store artsjakten lørdag 1. juni fra 00:00-24:00.

– Da kommer det til å være hundrevis av frivillige artskartleggere ute i norsk natur for å finne, artsbestemme og registrere planter, dyr og sopp. Slik bidrar de til årets viktigste dugnad for artsmangfoldet, sier Christian Steel, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima.

– Kunnskap om hvor artene lever er svært verdifull informasjon for både forskere, forvaltning og oss alle. Når vi vet hvor artene lever, kan vi ta vare på dem, sier Steel, som selv er ivrig artskartlegger.

Registrér funn i artsdatabase

For at funnene skal telle med i det nasjonale resultatet må man registrere artene man finner i databasen Artsobservasjoner.no. Barn på tur må få sine artsfunn registrert av voksne, opplyser organisasjonen.

Flere steder i landet organiserer biologiske foreninger turer på artsjakt. Men man kan like gjerne delta helt på egen hånd, der du selv velger ditt område.

Oversikt over organiserte turer finner du her eller ved å søke dem opp på Facebook.

Artsjakten er lagt opp som et spennende og gledesfylt tiltak. Men bakteppet er alvorlig nok – nemlig at tap av naturmangfold er en akutt utfordring for livet på kloden. Den store artsjakten kalles folkeforskning (Citizen Science), og skal bidra til å ta vare på mangfoldet av planter, sopp og dyr.

Funnene som registreres denne dagen brukes i forvaltning av norsk natur. Derfor er hvert funn verdifullt, understreker Sabima i sin pressemelding.

Dette er reglene:

1. Alle observasjoner skal være gjort den 1. juni mellom 00:00 og 24:00.
2. Rapportering av arter foregå i databasen Artsobservasjoner.
3. Fristen for å registrere funnene fra 1. juni i Artsobservasjoner er den 4. juni kl. 24:00.
4. Vær sikker før du rapporterer! Kun sikre funn skal publiseres på Artsobservasjoner. Hvis du er i tvil om en art, spør en ekspert. 
5. Funn, særlig av sjeldne, rødlistede og fremmede arter må dokumenteres med bilder. Uspontane arter, slik som hageplanter, teller ikke med i Den store artsjakten.

Bare 25 prosent av antatt verdifull natur er kartlagt, ifølge Sabima, som er paraplyorganisasjon for BirdlifeNorsk Zoologisk ForeningNorsk entomologisk foreningNorges sopp- og nyttevekstforbund , Norsk Botanisk Forening og Norsk Biologforening.

Dette gjør man:

– Man går ut, finner planter, dyr og sopp i naturen og finner ut hvilken art det er. Her er artsorakelet ofte til svært god hjelp, og denne siden: Spør en ekspert.

– Man bruker mobil.artsobservasjoner.no for å enkelt registrere sikre artsfunn. Man må ha en bruker og vite artsnavnet, nøyaktig sted og tidspunkt, og gjerne noen trekk ved naturen man finner arten i. Ta bilder.

– Alle funn som skal telle med, må være funnet 1. juni og registrert innen utgangen av 4. juni. Resultatene oppsummeres og publiseres på sabima.no. Sabima kårer også vinnere, som for eksempel Årets nybegynner.

Dette kan være fint å vite før du setter i gang:

Artsjakt krever at man er interessert og nøyaktig. Man må gå inn for å finne ut av nøyaktig hvilken art man har funnet, fotografere planten, soppen eller dyret om det lar seg gjøre, og kunne merke av på kartet hvor man fant arten. For at ditt funn skal bli talt med i dugnaden, må det registreres i kunnskapsdatabasen Artsobservasjoner. Der må man ha en bruker, og i mobilversjonen er sikre artsfunn lette å registrere. Man kan ikke være anonym, det er for at funnene skal kunne brukes og ha kredibilitet. Hver natt hentes alle funn over i kart som brukes av blant annet kommunene når de planlegger utbygging.


- Annonse -