Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: Development Today

Den nye samarbeidsavtalen mellom Norge og Indonesia om skogvern inneholder klausuler om hemmelighold.