Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: diesel

Det har gått 2.500 liter diesel i sjøen fra en fregatt.
Over 90 prosent av nye dieselbiler i Euro 6 klasse som selges i dag, og som ikke oppfyller EUs utslippskrav, får fortsatt lov til å kjøre i lavutslippssoner og i byer med dieselforbud. Dette går fram av en undersøkelse foretatt av Transport & Environment (T&E), en non-profit organisasjon som følger...