- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Over 90 prosent av nye dieselbiler i Euro 6 klasse som selges i dag, og som ikke oppfyller EUs utslippskrav, får fortsatt lov til å kjøre i lavutslippssoner og i byer med dieselforbud.


Dette går fram av en undersøkelse foretatt av Transport & Environment (T&E), en non-profit organisasjon som følger transportsektoren på miljøfeltet.

Disse dieseldrevne bilene slipper ut fra 4 til 10 ganger mer nitrogenoksider enn tillatt, og noen av dem slipper ut mer NOx enn Euro 4- og Euro 5-klasse biler som er forbudt, ifølge T&E.

I dag ruller det omlag 40 millioner forurensende dieselbiler og varebiler på europeiske veier, og T&E kaller dette en arv fra «Dieselgate». Dieselgate var skandalen hvor det ble avslørt at tyske VW hadde installert software i firesylindrede dieselmodeller som sørget for at NOx-utslippene falt ned til holdbare nivåer i det øyeblikket miljømyndighetene foretok måling – men deretter gikk opp igjen. Flere andre bilmerker ble tatt for liknende juks.

– Nølende myndigheter

Skylden for at det eksisterer et stort antall NOx-forensende dieselbiler i Europa, legges på nølende holdninger hos myndigheter til å tvinge bilprodusenter til å gjøre noe med problemet. Konsekvensene for folks helse er alvorlige. T&E viser til tall fra EUs miljømyndigheter, som angir at 68.000 mennesker hvert år dør for tidlig som en følge av NOx-forurensning fra biler.

– Byene må stenge for dieselbiler

En talsperson for T&E, Julia Poliscanova, mener at en hovedsvakhet med lavutslippssonene og restriksjonene i byene, er at de fleste Euro 6 dieselbilene gis fritak.

– Hvis ikke bilprodusentene fikser disse dieselbilene, har ikke byene noe annet valg enn å stenge dem ute fra bykjernene. For å være effektive må kriteriene for kjøretillatelse eller ikke, baseres på bilenes reelle utslipp. Enda mer viktig er det at dieselforbud må følges opp med høykvalitets kollektivtransport og infrastruktur for nullutslippsbiler og biler i delingsordinger.

– Tysk dom bør få presedens

Tidlig i mars ble det avsagt en dom i Tyskland som gir tyske byer rett til å innføre bilforbud, og at innbyggeres rett til ren luft går foran privatbilisme. T&E mener denne rettsavgjørelsen bør danne presedens for normen i hele EU. Nasjonal lovgivning i en del land er til hinder for slike løsninger, påpeker organisasjonen, og nevner København som eksempel.

De skitne bilene ender opp i øst

Et effektfullt system i vestlige EU-land kan imidlertid vise seg å bare forskyve forurensningsproblemet til andre og fattigere land. I sentral- og østeuropeiske land er det høy import av bruktbiler, og med innføring av dieselforbud i vestlige EU-byer er faren stor for at forurensende biler som ingen vil ha, ender opp i byer som Warzawa, Praha og Sofia, advarer T&E.

– Det er fare for at byer i Sentral-Europa og Øst-Europa vil oversvømmes av billige, skitne dieselbiler som vest-européere ikke lenger kan kjøre. EU-kommisjonen bør vurdere hva som kan gjøres for at alle bruktbiler kan få eksossystemet sitt ordnet eller oppgradert. Alle européere har lik rett til ren luft, og vi trenger en felles europeisk løsning, sier Julia Poliscanova.

I Norge har Oslo hatt midlertidig dieselforbud ved høye forurensingsnivåer. Et generelt forbud mot bensin- og dieselbiler i store deler av byen kan komme allerede om seks år, ifølge NRK. Byrådet utreder hvordan området innenfor Ring 3 kan bli fossilfritt i 2024.

T&E er en paraplyorganisasjon som representerer 53 organisasjoner i 26 europeiske land, med en base på totalt mer enn 3,5 millioner medlemmer. Fra Norge er Naturvernforbundet tilsluttet T&E.


Ill.foto: Wikimedia Commons / Malsa

- Annonse -