Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: drone

Nå skal det etableres et nasjonalt senter for dronebaserte tjenester. Et av prosjektene som får midler fra Forskningsrådet i utlysningen "Infrastruktur", er SeaBee, som er i hendene til NIVA (Norsk Institutt for vannforskning) og samarbeidspartnere. Ved hjelp av blant annet droner og maskinlæring skal NIVA kartlegge miljøet langs kysten –...