«SeaBee skal bli et state-of-the-art verktøy som adresserer miljøutfordringer»

Nå skal det etableres et nasjonalt senter for dronebaserte tjenester. Et av prosjektene som får midler fra Forskningsrådet i utlysningen «Infrastruktur», er SeaBee, som er i hendene til NIVA (Norsk Institutt for vannforskning) og samarbeidspartnere.

Ved hjelp av blant annet droner og maskinlæring skal NIVA kartlegge miljøet langs kysten – en blågrønn satsing som NIVA sier vil ha stor verdi for forskningsmiljøer, forvaltningen og kystindustrier i hele landet.

I videoen kan du se et eksempel på bruken av drone, her knyttet til kartlegging av plastforsøpling.

Det var sist fredag, 6. september, at Forskningsrådets styre vedtok å investere inntil én milliard kroner i 16 nasjonale forskningsinfrastruktur-prosjekter. Det NIVA-ledede prosjektet SeaBee søkte om 79 millioner.

– Tilgang til data og godt utstyr gjør Norge attraktivt for toppforskere og studenter. Nye forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser er en viktig del av satsningen vår på forskning og høyere utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

SeaBee skal etablere et nasjonalt senter for dronebaserte tjenester for bruk i kyst- og vannforskning, kartlegging, og i overvåking av naturtyper, alge- og dyresamfunn og menneskeskapte påvirkninger. Ved bruk av droner og maskinlæring skal prosjektet automatisere datainnsamling og analyse, gi data med høy kvalitet, og samtidig redusere kostnadene forbundet med datainnsamlingen.

– Skal bli et state-of-the-art verktøy

– SeaBee vil levere et beyond state-of-the-art verktøy som adresserer dagens og fremtidens miljøutfordringer på en tids- og kostnadseffektiv måte, sier Kasper Hancke, seniorforsker i NIVA og leder for SeaBee-prosjektet.

Hancke mener SeaBee vil plassere Norge i spissen for internasjonal droneforskning og -overvåkning.

– Dette er et godt eksempel på at prosjektene som når opp må ha nasjonal betydning, og være tilgjengelig for næringsliv og forskningsmiljøer over hele landet. Tildelingen på en milliard kroner til topp moderne verktøy for datahåndtering, laboratorier og utstyr bidrar til å øke forskningskapasiteten vår, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen i pressemeldingen hos Kunnskapsdepartementet.

SeaBee, som er et samarbeid mellom NIVA, NTNU, Norsk Regnesentral, NINA, HI og GRID-Arendal, har en finansieringsperiode som varer ut 2024. Andøya Space Center og Spectrofly A/S er med som industripartnere.

Viktig for morgendagens miljøovervåkning

– Vi er svært glade for at Forskningsrådets styre har valgt å støtte SeaBee over Infrastruktur-programmet, sier Greta Bentzen, administrerende direktør i NIVA.

Det NIVA-ledede prosjektet innen forskningsinfrastruktur, NorSOOP, ble i 2018 tildelt nesten 27 millioner kroner over seks år. NorSOOP styrker forskning på og observasjoner av de marine og atmosfæriske miljøene, i tillegg til å bidra til å finne bedre løsninger for å observere og håndtere menneskelig påvirkning på verdens hav. Også prosjektet «GLIDER – ubemannede havgående forskningsplattformer«, som ledes av NIVAs datterselskap Akvaplan-niva og avsluttes i 2019, bruker ny teknologi til å samle data om havet.

– NIVA skal være et innovativt forskningsinstitutt som gjennom nyskapende forskning bidrar til kunnskapsbasert verdiskaping for samfunnet. Både SeaBee, NorSOOP og Glider er viktige bidrag til morgendagens miljøovervåkning. Vi ser frem til å utvikle og ta i bruk innovative miljøløsninger som vil bidra til en mer bærekraftig fremtid, sier Bentzen.

Prosjektene som er innvilget inviteres nå til kontraktsforhandlinger med Forskningsrådet.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?