Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: E18

Skal avlaste veinettet, redusere støy og ulykker, kutte CO2 utslipp og gi bedre framkommelighet for buss og yrkestrafikk.
Fylkestinget i Viken behandler i dag saken om hvorvidt fylket skal stille økonomisk garanti på 13,1 milliarder kroner for utbygging av E18 på  strekningen Lysaker-Ramstadsletta vest for Oslo. Det er det protester mot.
Etter at det politiske flertallet i Viken i dag la fram sitt politiske dokument hvor det sies et klart nei til bygging av en tredje rullebane på Gardermoen, krever Naturvernforbundet at planene legges i skuffen. – Vikens klare nei er svært viktig, og må få konsekvenser. Det er på tide...