Oslo lufthavn, Gardermoen. Foto: Oslo Lufthavn AS/Espen Solli / Wikimedia Commons.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Etter at det politiske flertallet i Viken i dag la fram sitt politiske dokument hvor det sies et klart nei til bygging av en tredje rullebane på Gardermoen, krever Naturvernforbundet at planene legges i skuffen.

– Vikens klare nei er svært viktig, og må få konsekvenser. Det er på tide at Samferdselsdepartementet setter ned foten for et slikt gigantprosjekt og beordrer Avinor til å avslutte planleggingsarbeidet. Miljøkonsekvensene i form av økte klimagassutslipp, nedbygging av matjord, mer støy og inngrep i natur er rett og slett for store, sier Naturvernforbundets leder, Silje Ask Lundberg.

Flertallet i Viken består av Ap, SP, MDG og SV.

Avinor står bak utformingen av planen for en tredje rullebane, men det er Samferdselsdepartementet som skal beslutte om den skal realiseres eller ei.

Mener det kan bli et tapsprosjekt

Naturvernforbundet framholder behovet å kutte verdens klimagassutslipp raskt, og argumenterer videre med at flytrafikkveksten i Norge er i ferd med å bremse opp. Det vises også til at det har vært en kraftig nedgang i innenlandstrafikken i Sverige.

– Tredje rullebane kan fort bli et stort tapsprosjekt, ikke bare for klima og miljø, men også økonomisk. Det er svært bra at det politiske flertallet i Viken har innsett at et gigantprosjekt for å øke flytrafikken ytterligere ikke er forenlige med den grønne omstillinga som trengs for å ta vare på klimaet, matjorda, naturen og gode lokalsamfunn, sier Ask Lundberg.

Vil krympe E18-utbyggingen 

Også E18-utbyggingen vest for Oslo får et skudd for baugen i innstillingen til det politiske flertallet i Viken. Det legges opp til en en langt mindre utbygging enn opprinnelig planlagt, noe som tas godt i mot av Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

– De går mot utvidelse av monsterveien E18 Vestkorridoren og tredje rullebane på Oslo lufthavn. Det vil spare oss for masse unødvendige inngrep og utslipp, skriver han på Twitter.


 

- Annonse -