Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: Earth Overshoot Day

- Vi forbruker som aldri før og klarer rett og slett ikke å holde oss innenfor planetens tålegrenser, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.
Det vil si: Her i Norge har vi brukt opp årets tildelte ressurser for lenge siden, nemlig 12. april. For verdens land samlet går vi i minus fra torsdag 29. juli.
Etter første august er vi på krita igjen, i en enorm økologisk gjeldsspiral som har stått på avdrags- og rentefritak siden midten av 70-tallet. Da passerte forbruket for første gang klodens evne til å regenerere, etter Global Footprint Networks sitt oppsett. Finanskrisa ga oss et pustehull på fem dager ekstra fra 2007...