Vårt forbruk eskalerer. Datoen for Earth Overshoot Day kommer stadig tidligere. © National Footprint and Biocapacity Accounts 2022 Edition data.footprintnetwork.org.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det viser utregningene til organisasjonen Global Footprint Network, som hvert år regner ut en dato for den såkalte overforbruksdagen.

Earth Overshoot Day i 2022 er altså beregnet til å være 28. juli.

– Det er skremmende å se hvordan denne dagen kommer stadig tidligere. Earth Overshoot Day har blitt flyttet med tre måneder de siste 35 årene. Vi forbruker som aldri før og klarer rett og slett ikke å holde oss innenfor planetens tålegrenser, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Norge blant de verste i klassen

Verden befinner seg midt i en akutt naturkrise. Siden 1970 har vi mistet 68 prosent av verdens dyrebestander. Mye av dette skyldes produksjon og forbruk av varer. Her ligger Norge i «verdenstoppen», og vårt stadig økende forbruk gjør at vår egen overforbruksdag var 12. april.

WWFs leder Karoline Andaur. Foto: Haakon Nordvik / WWF Verdens naturfond

– Norge er i dag kun 2,4 prosent sirkulært. Det betyr at mesteparten av det vi kjøper, går på dynga. Dersom alle skulle hatt like høyt forbruk som nordmenn, ville vi ha trengt 3,6 jordkloder. Slik kan det ikke fortsette, sier Andaur.

Behov for mer sirkulær handling

Støre-regjeringen har lovet en handlingsplan for sirkulær økonomi. Blant annet foreslår miljøorganisasjonene flere produsentansvarsordninger, avgifter på jomfruelige ressurser, momsfritak på reparasjoner, utleie og bruktsalg, samt mer støtte til utvikling av nye sirkulære løsninger.

– Sirkulær økonomi handler først og fremst om å redusere materielt forbruk. Regjeringens handlingsplan må derfor være tydelig på tiltak som faktisk gir oss en reell nedgang i forbruket, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.- Annonse –

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise. Foto: Therese Samuelsen

Regjeringen bør ha som mål å halvere ressursfotavtrykket vårt, mener Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender:

— Det krever en overgang fra en lineær til en sirkulær økonomi, hvor vi bruker materialene som allerede er tatt ut av naturen lenger, og smartere. Ting må designes for å vare og å gjenbrukes, og det må bli billigere og enklere å velge miljøvennlig for folk flest, sier Bakken Riise.

Avgjørende med sterk naturavtale

I desember skal verdens ledere møtes i Montreal, Canada for å få på plass en global naturavtale og bli enige om felles mål for å stoppe tapet av natur og få verden inn på et spor med bærekraftig ressursforvaltning. En ambisiøs, nasjonal handlingsplan for sirkulær økonomi er også nødvendig om Norge skal ha troverdighet som foregangsland i forhandlingene og for implementeringen av naturavtalen.

– Norge har tatt til orde for at det globale naturfotavtrykket skal reduseres med 50 prosent. Nå gjelder det å følge opp store ord med handling. Dersom vi skal få med resten av verden, er det viktig at rike land som Norge viser lederskap og følger opp med tiltak som kan få ned fotavtrykket både på hjemmebane og i globale verdikjeder, sier Andaur.


- Annonse -