Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: elskip

Lasting og lossing vil foregå med elektriske terminaltraktorer, også disse vil med tiden bli ubemannede og autonome. Elektriske lastebiler skal etter planen så frakte godset mellom havnene og Askos varelagre. Prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen og endelig beslutning er ikke tatt, melder Enova, som støtter prosjektet med 119 millioner kroner....