Utslippsfri godstransport: I fremtiden kan elektriske fartøy som dette krysse Oslofjorden med forbruksvarer (Ill.: Naval Dynamics).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Lasting og lossing vil foregå med elektriske terminaltraktorer, også disse vil med tiden bli ubemannede og autonome.

Elektriske lastebiler skal etter planen så frakte godset mellom havnene og Askos varelagre.

Prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen og endelig beslutning er ikke tatt, melder Enova, som støtter prosjektet med 119 millioner kroner. Forventet oppstart dersom man beslutter å investere er i 2021, med et mål om full drift i 2024.

– Konkurrerer med lastebiler på kortere distanser

– Her snakker vi altså om en sammenhengende transportkjede som er hel-elektrisk og utslippsfri både på land, til sjøs og i omlastingen. Dette er noe vi ikke har sett maken til tidligere, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Han mener prosjektet blir en døråpner for utslippsfrie transportløsninger til sjøs.

– Her viser ASKO hvordan sjøtransport kan konkurrere med lastebil også på kortere distanser, sier Nakstad.

«Kan kutte 5.000 tonn CO2 i året»

Om prosjektet blir en realitet vil transportkjeden kutte CO2-utslippene med 5000 tonn årlig og det vil bli utkjørt rundt to millioner færre kilometer i året.

Asko sier de er i dialog med andre potensielle brukere av fartøyene, med mål om full utnyttelse av godskapasiteten begge veier.


 

- Annonse -