Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: EPS Recycle

Det skal etableres en pilot med en full verdikjede for innsamling, sortering og komprimering av EPS fra Vestland til Trøndelag. Samtidig pågår et annet initiativ.