Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Equinor

Science Museum.
– Dette er flaut for Equinor, sier Lauren MacDonald, rådgiver for Stop Rosebank-kampanjen hos Uplift UK.
Oljeplattform.
Interesseorganisasjoner for olje- og gassvirksomheten har sannsynligvis klart å forsinke energiomstillingen.
Mongstad.
Det har så langt ikke vært noen krav til at CO2-kompensasjonen brukes til klimatiltak.
Greenpeace. Equinor.
Eierselskap står på FNs liste over selskaper som driver næringsaktivitet i okkuperte områder i Palestina.
Hywind Tampen.
Olje- og gassnæringen i Norge skal redusere utslippene med 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005.
David Tong. Mia Chamberlain.
Alle de undersøkte oljeselskapene driver med grønnvasking, lobbyvirksomhet mot klimatiltak og annen manøvrering for å undergrave energiomstillingen, skriver organisasjonen bak rapporten.
Truls Gulowsen.
Flere av stoffene som Equinor har planer om å slippe ut, er i rød kategori, som hypokloritt og biocidet DBNPA.
Miljødirektoratet gir Equinor tillatelse til å slippe ut kjemikalier fra Johan Castberg-skipet i Klosterfjorden, kun 1,6 kilometer fra et marint verneområde.
Lauren MacDonald.
– Vi er ferdige med å be Equinor ta til fornuften. Vi er her for å fortelle dem at vi kommer til å fortsette å kjempe helt til Rosebank-feltet stoppes – for at vi skal kunne ha en levelig fremtid, sier Lauren MacDonald.
Equinor.
Internasjonale aktivister vil være til stede både i Oslo og Stavanger til uka.