Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: etikkutvalget

Finansdepartementet la fredag frem årets stortingsmelding om Statens Pensjonsfond Utland (SPU), mer kjent som Oljefondet.