Jan Tore Sanner. Foto: Flickr / Høyre / CC BY-NC 2.0.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det har vært knyttet stor spenning til årets stortingsmelding om Oljefondet, siden det var varslet at den ville svare på forslagene lagt frem av Etikkutvalget i fjor sommer.

Fredag presenterte finansminister Jan Tore Sanner den nye meldingen om SPUs strategi og veivalg videre.

En rekke av forslagene fra Etikkutvalget foreslås vedtatt med denne meldingen; Blant annet et nytt utelukkelseskriterium for salg av våpen der våpnene benyttes til å begå alvorlige og systematiske brudd på humanitærretten. Finansdepartementet foreslår også at FNs veiledende prinsipper (UNGP) skal tas inn i fondets mandat.

Savner forhåndsfiltrering

Fagrådgiver i Forum for Utvikling og Miljø (ForUM), Diego Alexander Foss (bildet, under), savner det viktigste tiltaket:

— Det er skuffende at departementet fortsatt ikke vil gå inn for risikobasert forhåndsfiltrering, sier Foss i en uttalelse på ForUMs nettsider. 

Diego Alexander Foss. Foto: ForUM.

— Jeg er overrasket over at de fastholder argumentet om at eksisterende indekser er for usikre, det er ingen som har foreslått at det skal være det eneste verktøyet for forhåndsfiltrering. Snarere tvert imot, det vil være et viktig supplement til det arbeidet som fondet gjør i dag.

Foss peker også på at andre store investorer allerede tar i bruk dette verktøyet, og viser blant annet til norske KLP som et eksempel til etterfølgelse.

Fondet skal investere i færre selskaper

Det kanskje mest overraskende tiltaket i meldingen er forslaget om å redusere antallet selskaper fondet er investert i. Finansminister Jan Tore Sanner sa at fondet vil redusere antallet selskaper med 25-30 %. Det innebærer at antall selskaper som fondet er investert i vil reduseres fra om lag 8.800 til ca 6.600, ifølge Finansdepartementet.

LES OGSÅ:

ForUM mener dette grepet styrker argumentet for forhåndsfiltrering:

– Lenge var argumentet mot forhåndsfiltrering at det ikke lot seg gjøre fordi fondet var investert i så mange selskaper at filtrering ikke ville være praktisk mulig uten at det gikk utover fondets risikoprofil, sier Foss.

Han argumenterer for at man nå åpner for å eie færre selskaper betyr det også at det vil være enklere å filtrere ut verstingselskapene allerede før vi har investert i dem.

– Hvis vi skal ha penger i færre selskaper, hvorfor ikke velge vekk de vi vet har størst risiko for å bryte menneskerettigheter? Det er ikke bare etisk forsvarlig, det er i tråd med fondets eget mandat som sier at avkastning er nært knyttet til ansvarlighet.

Stortinget har siste ord

Foss håper at Stortinget vil gripe inn og likevel sørge for at fondet innfører forhåndsfiltrering. Saken ligger nå hos Finanskomiteen, og det er ventet at Stortinget vil stemme over forslaget i løpet av neste måned.

– Forhåndsfiltrering er det neste naturlige steget for å styrke det ansvarlige eierskapet. Det er ikke lenger nok å kaste ut selskaper eller bedrive eierskap i etterkant av en investering, vi må også bruke muligheten vi har til å velge selskapene vi investerer i. Den muligheten håper jeg Stortinget benytter seg av.


- Annonse -